معرفی

مشخصات فردی

منصور نجاتی جهرمی

نام - نام خانوادگی : منصور   نجاتی جهرمی

پست الکترونیکی : m_nejati@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم و فنون هوایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی خواجه نصرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق - مخابرات- سیستم
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

سوابق اجرایی

1-معاون اموزش مرکزتحصیلات تکمیلی  SSAU)1382-1383)

2- معاون آموزش دانشکده مهندسی برق  SSAU)1383-1384)

3- رئیس دانشکده مهندسی برق SSAU)1384-1386)

4- رئیس مرکزتحقیقات و جهاد از 1386 تا کنون(SSAU)

5-رئیس مرکز رشد شرکتهای دانش بنیان SSAU( از شروع تا اردیبهشت ۱۳۹۶)

5- مدیر فنی پروژه و مدیر پروژه در بیش از سه طرح پژوهشی صنعتی ملی ومنطقه ای خاتمه یافته

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1-عضو پیوسته و عضو هیات مدیره انجمن C4I ایران

2- عضو پیوسته انجمن رمز ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

1-دو طرح پژوهشی خاتمه یافته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2- استاد راهنمای بیش از ۳۱ دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل و چند دانشجوی در حال فارغ التحصیل

3-استاد راهنمای دو دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی

4-اتمام سه طرح ملی پژوهشی مستقل

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق-مخابرات و تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : ۱۶

سمت اجرایی در دانشگاه : استاد و هیات علمی

تاریخ استخدام : 1387-07-01

منصور نجاتی جهرمی
منصور نجاتی جهرمی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق-مخابرات و تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^